KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie informuje, iż w związku z zakończeniem okresu kwarantanny w dniu dzisiejszym, tj. 26.11.2020r. o godz.00:00 od jutra (27.11.2020r.) zapraszamy ponownie wszystkie dzieci z grupy „MISIE” do naszej placówki.


SZANOWNI RODZICE!
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie informuje, że z dniem 20.11.2020r. zamknięta zostaje grupa „Misie” z uwagi na potwierdzony przypadek Covid - 19.
Z rodzicami dzieci uczęszczających do grupy skontaktują się pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bełchatowie.
Dzieci, które były nieobecne w dniu 16.11.2020r. nie będą podlegać kwarantannie.Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z
Procedurą bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, obowiązującą od 01.09.2020r.

Procedura bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19KOMUNIKAT DLA RODZICÓW!

Informujemy, iż w holu Przedszkola w dniu 31 sierpnia 2020r. wywieszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki na  rok szkolny 2020/2021 biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Informacje znajdziecie Państwo również w zakładce Dla Rodziców - Rekrutacja.     

W dniu 31 sierpnia 2020r. (poniedziałek) na drzwiach wejściowych do budynku Przedszkola wywieszone zostaną również listy dzieci z podziałem na poszczególne grupy wiekowe.                       


UWAGA RODZICE!

Od dnia 1 września 2020r. dzieci rozpoczną edukację w przedszkolu w formie stacjonarnej,
z zachowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN. 

Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli

W dniu 1 września 2020r. należy przyprowadzić dziecko do przedszkola w zadeklarowanych godzinach.

W budynku przedszkolnym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz przestrzeganie obowiązującej odległości i ilości osób w szatni.

Dla bezpieczeństwa prosimy aby dziecko przyprowadzane i odbierane było przez jednego rodzica/opiekuna.


SZANOWNI PAŃSTWO,

Uprzejmie prosimy o wypełnienie niżej wymienionych dokumentów oraz dostarczenie ich do Przedszkola w terminie do 01.09.202r.

Upoważnienie do odbioru dziecka w roku szkolnym 2020/2021;

Oświadczenie dotyczące opłat na rok szkolny 2020/2021;

Wniosek o obniżenie miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego  (w przypadku korzystania)

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dotyczące sytuacji epidemicznej COVID – 19


Dokumenty obowiązującą zarówno dzieci przyjęte od 1 września 2020r., jak i kontynuujące edukację przedszkolną.


UWAGA RODZICE!

Informujemy, że od dnia 1 września 2020r. dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu wynosi 9,60 zł.

- śniadanie – 25% dziennej opłaty, tj. 2,40 zł,

- obiad – 50% dziennej opłaty, tj. 4,80 zł,

- podwieczorek – 25% dziennej opłaty, tj. 2,40 zł.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Dla Rodziców - Opłaty.     

 Drodzy Rodzice!

Od 6 maja bieżącego roku decyzją władz Miasta Bełchatowa rozpoczęto proces wznawiania działalności przedszkoli samorządowych zgodnie z wytycznymi GIS, w zaostrzonym reżimie sanitarnym dotyczącym zarówno wychowanków, rodziców, pracowników, jak i organizacji przestrzeni sal dydaktycznych.
Resort edukacji wskazał, aby z opieki przedszkolnej korzystały przede wszystkim dzieci, których rodzice pracują w systemie ochrony zdrowia, służbach mundurowych, handlu oraz przedsiębiorstwach produkcyjnych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Od 25 maja bieżącego roku do przedszkola wskazanym będzie zatem przyprowadzanie dziecka przez jedną osobę dorosłą, z wyłączeniem osób z grupy podwyższonego ryzyka. Bezwzględnie zabrania się przyprowadzania do placówki dziecka z objawami chorobowymi oraz takiego, którego domownik odbywa kwarantannę. W przedszkolu obowiązuje od 6 maja bieżącego roku wewnętrzna Procedura organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. Zgodnie z zapisami ww. procedury obowiązywać będzie zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek, książek, itp. Ograniczone będzie korzystanie z ogrodu przedszkolnego, nie będą organizowane spacery, wycieczki. Z sal usunięta została już zdecydowana większość zabawek, drobnego sprzętu, dywany, firanki, dekoracje i inne elementy trudne do zdezynfekowania. Sale będą wietrzone co godzinę, a przy otwartych oknach prowadzone będą zabawy ruchowe, jeżeli sprzyjać będą temu warunki pogodowe. Kilkukrotnie w ciągu dnia przeprowadzana będzie wymagana dezynfekcja/czyszczenie wszystkich powierzchni.
Wskazuje się również zachowanie dystansu społecznego pomiędzy wszystkimi osobami przebywającymi w budynku, a w przypadku konieczności kontaktu z dzieckiem stosowane muszą być środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, przyłbice).
Rodziców/opiekunów prawnych, którzy będą zmuszeni skorzystać z opieki przedszkolnej prosimy o wysłanie skanu zgłoszenia (druk w załączeniu) oraz skanu oświadczenia drogą elektroniczną na email ps8@belchatow.pl do 18 maja bieżącego roku. Jest to niezbędne celem przygotowania sal i ustalenia właściwej organizacji pracy placówki. Natomiast, jeżeli rodzice/opiekunowie prawni są w stanie zapewnić opiekę swojemu dziecku prosimy o przysłanie skanu rezygnacji (druk w załączeniu) również drogą elektroniczną na email ps8@belchatow.pl do 18 maja bieżącego roku.
WAŻNE:
Rodzice/opiekunowie prawni deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i zobowiązani są przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola do zapoznania się z Procedurą organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

W załączeniu:
1. Procedura organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

2. Druk zgłoszenia potrzeby zapewnienia opieki przedszkolnej.

3. Druk rezygnacji z potrzeby zapewnienia opieki przedszkolnej.

4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych


Oferta edukacyjna mediów publicznych 
Oferta Telewizji Polskiej dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolne
  • pasmo edukacyjne „Wesoła Nauka” emitowane każdego dnia, od poniedziałku do piątku, na antenie TVP2 o godz. 11:40-12:30. Program jest skierowany do przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli. W programie trwającym ok. 30 minut dzieci zobaczą zaskakujące eksperymenty i intrygujące doświadczenia naukowe, a także kreatywne gry i zabawy, propozycje zajęć sportowych, prac twórczych oraz zajęć muzycznych;
  • program „Wielkie Dzieła Małych Rąk” to magazyn tworzony we współpracy z ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proponuje dzieciom naukę przez zabawę. Program obejmuje elementy matematyki, języka polskiego, przyrody, języków obcych oraz zajęcia ruchowe. Omawiane zagadnienia oparte są na postawie programowej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Emisja programu o godz. 7:05-8:00 na kanale TVP 2 od poniedziałku do piątku.
  • „Domowe przedszkole” TVP ABC, to oferta dla najmłodszych dzieci i ich rodziców; którą również można znaleźć na vod.tvp.pl


NAUCZANIE ZDALNEWięcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc--nowe-regulacje-prawne


Materiały do wykorzystania i pracy z dziećmi w domu


Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Stymulowanie rozwoju mowy dziecka

Czytajmy naszym dzieciomSzanowni Rodzice,

w związku z nieustannie zmieniającą się sytuacją i wprowadzeniem nowego Rozporządzenia MEN
  przedszkole nadal zostaje zamknięte, tym razem do 26 kwietnia br. Nauczyciele naszego przedszkola  od dnia 25 marca  prowadzą dla wychowanków nauczanie zdalne. Na stronie internetowej Przedszkola w zakładce  "Dla rodziców" - NAUCZANIE ZDALNE będą zamieszczane przydatne linki oraz materiały edukacyjne do wykorzystania i pracy z dziećmi w domu w wieku od 3 do 6 lat. Natomiast komunikacja pomiędzy rodzicami a nauczycielami w sprawie e-nauczania odbywać się będzie zgodnie z programem pracy naszego przedszkola oraz podstawą programową wychowania przedszkolnego, z wykorzystaniem indywidualnej korespondencji.
Zachęcamy Państwa do korzystania z przekazywanych przez nas materiałów.
W dalszym ciągu pilne kontakty z rodzicami będą utrzymywane poprzez pocztę przedszkola e-mail – ps8@belchatow.pl
O jakichkolwiek zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

W celu uatrakcyjnienia zajęć domowych podajemy linki do portali dla dzieci w wieku przedszkolnym:

https://www.lulek.tv/
Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny na zegarze. Pokazujemy dzieciom nuty, pomagamy zapamiętać numery alarmowe, czy pierwsze słowa w języku angielskim. Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, śpiewania. Przekonujemy, że warto myć zęby, a mycie głowy wcale nie jest takie straszne.

https://ciufcia.pl/
Strona zawiera darmowe gry flash dla dzieci w wieku od 4-6 lat.

http://www.buliba.pl
Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci

http://www.dla-dzieci.com.pl
Strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli, zawiera łamigłówki, kolorowanki, gry edukacyjne.

http://www.domowyprzedszkolak.pl
to bogata baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, które pomogą w zorganizowaniu zajęć w przedszkolu, szkole czy domu.

Różne strony dla dzieci
http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
Dziecięce gry i zabawy

Również na stronie internetowej https://www.miniminiplus.pl/ znajdziecie Państwo ciekawe gry edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym w pełni przyjazne i bezpieczne o różnej tematyce celem ćwiczenia pamięci, spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej, utrwalania cyfr i literek, nauki języka angielskiego itp.

Ponadto informujemy, że kanały Telewizji Polskiej TVP ABC oraz TVP Kultura w godzinach przedpołudniowych emitują programy edukacyjne dla dzieci jako dodatkową formę wspierającą edukację.


Ogólnopolska akcja edukacyjna „Dzieci uczą rodziców w domu!”

 

Drodzy Rodzice !!!

zachęcamy do wzięcia udziału w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców w domu!”
W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc zachęcić dzieci do przebywania w domu i do nauki, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www.crl.org.pl będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.

Zapraszamy do pobrania pierwszego pakietu materiałów pn. "Jestem bezpiecznym uczeniem, jestem bezpiecznym przedszkolakiem". W paczce znajduje się prezentacja multimedialna oraz  4 zadania do wykonania.  By zachęcić wszystkich rodziców i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na Facebooku (facebook.com/centrum.rozwoju.lokalnego) pojawi się konkurs, w którym do wygrania są ciekawe nagrody. By wziąć udział w konkursie będzie trzeba w komentarzu zamieścić zdjęcie/zdjęcia z wykonanymi zadaniami. Szczegółowe informacje o konkursie już we wtorek 17 marca.

Materiały można pobrać pod adresem:

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/


Koncepcja Pracy PS nr 8

Statut PS nr 8


Profilaktyka zdrowotna w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa

Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych

Jak skutecznie myć ręce?

 

 

UWAGA RODZICE!  Zmiana rachunku bankowego


Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020r. ulega zmianie numer konta dotyczący wpłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu.
Opłaty za Przedszkole uiszczane drogą elektroniczną należy dokonywać za pośrednictwem nowego konta bankowego - PKO Bank Polski S.A
o numerze: 51 1020 3958 0000 9002 0268 3860
W tytule wpłaty należy wpisać:
1) Imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do której dziecko uczęszcza
2) Miesiąc, za który wnoszona jest opłata
3) Rodzaj opłaty oraz kwoty: pobyt – kwota wpłacana, wyżywienie – kwota wpłacana
WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY DOKONYWAĆ
DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA!!!


Drodzy Rodzice!

Instytut Żywności i Żywienia prowadzi stale aktualizowany portal pod nazwą Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl. Jest tam dostępna zarówno Piramida dla dzieci i młodzieży, jak również artykuły opracowane przez ekspertów:
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy---co-nowego


Drodzy Rodzice!

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom:
• nauczyciele,
• wychowawcy grup wychowawczych,
• specjaliści realizujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności są to: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci
pedagogiczni

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:
• z rodzicami dzieci,
• z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
• z placówkami doskonalenia nauczycieli,
• z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
• z organizacjami pozarządowymi,
• z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzież.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
• rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
• rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka warunkujących funkcjonowanie;
• rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
Gdzie można otrzymać wsparcie:
1. u nas w przedszkolu zgłaszając się do nauczyciela lub dyrektora.
2. w Poradnii Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 96, 97-400 Bełchatów, tel. 44 632 28 74
3. u psychologa – mediatora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie - od 18 października 2018 roku dyżury psychologa – mediatora odbywają się w czwartki, w godzinach 9.00 – 12.00 w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Bełchatowie przy ul. Okrzei 1a, sala nr 2. Zapisy do specjalisty są w budynku MOPS, ul. Dąbrowskiego 2 pok. 108, tel. 44 635 28 83.
4. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów
tel. 44 739 48 07, email: pcpr@powiat-belchatowski.pl

……………………………………
Link do strony MEN gdzie znajdują się dokumenty dotyczące - „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”

https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/
SZANOWNI RODZICE!

Zachęcamy do udziału w akcji 1% dla naszego Przedszkola


DRODZY RODZICE!

Nasze przedszkole w tym roku szkolnym przystąpiło do ogólnopolskiego projektu propagującego czytelnictwo pod hasłem "Mały miś w świecie wielkiej literatury".

Nasz przyjaciel miś Zbyś, Krzyś... właśnie rozpoczął wędrówkę do Waszych domów. Zachęcamy Państwa do zaangażowania się i wspólnie ze swoimi pociechami stworzenia wspaniałej książeczki, która będzie miłym podziękowaniem dla Misia.

Zapraszamy Was także do odwiedzenia nas w przedszkolu i przeczytania dzieciom (no i oczywiście misiom) ulubionych bajek, opowiadań czy wierszy Waszych dzieci.

CZEKAMY NA WAS!!!


UWAGA RODZICE !

W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014r poz. 7 art. 20t ust. 2 pkt 1 litera c oraz ust. 3). Rodziców/Prawnych Opiekunów korzystających z ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających ww. sytuację (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem). Wskazane dokumenty należy jak najszybciej dostarczyć do Przedszkola  w oryginale, bądź notarialnie potwierdzonej kopii. 


UWAGA RODZICE!!!

Opłaty za Przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od 1 stycznia 2017 roku

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 jesteście Państwo zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Po wprowadzeniu przez radę miejską zmian w stosownej uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Bełchatów przedszkolach w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego

W praktyce, od 1 stycznia 2017r. rodzice dzieci 6-letnich będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia.


 Karta Dużej Rodziny.gov

 


Bełchatowska Karta Rodziny