Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Witamy w nowym roku szkolnym 2023/2024! Wszystkie dzieci zapraszamy do wspólnej zabawy w "Bajkowym Zakątku"!


Dziękujemy Drodzy Rodzice!

Podziękowania dla rodziców


Wakacje z Muzeum Regionalnym

Muzeum Regionalne w Bełchatowie zaprasza na Wakacje 2024 z Muzeum. Zapisy osobiście w sekretariacie muzeum.

Plakat Wakacje 2024 z Muzeum

Dzień Patrona Miasta Bełchatowa

Prezydent Miasta Bełchatowa Patryk Marjan oraz Dziekan Dekanatu Bełchatowskiego ks. kan. Zbigniew Zgoda zapraszają serdecznie na uroczyste obchody patrona naszego miasta Św. Jana Pawła II, które odbędą się 16 czerwca 2024r. w ogrodach parafii Narodzenia NMP W Bełchatowie.

Zaproszenie na obchody Patrona Miasta Bełchatów

Informacja dotycząca stopnia alarmowego

Na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 czerwca 2024 roku, od godz. 00:00, do dnia 31 sierpnia 2024 roku, do godz. 23:59 obowiązuje drugi stopień alarmowy CRP (stopień BRAVO i BRAVO CRP). W związku z powyższym w tym okresie obowiązuje zakaz wstępu do Przedszkola osób postronnych (zgodnie z regulacją pkt I ust. 2 pkt 8 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101 z późn. zm.). Przez osoby postronne należy rozumieć osoby inne, niż osoby, które tworzą społeczność przedszkolną.


Szanowni Rodzice!!!

Zgodnie ze Statutem Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie (Rozdział 5 §18 pkt 8) na zajęcia w przedszkolu mogą uczęszczać dzieci, które w danym dniu są zdrowe i nie obserwuje się u nich oznak choroby, a rodziców i nauczycieli obowiązują między innymi w tej kwestii następujące zasady postępowania:

  1. w przypadku sygnalizowania przez dziecko złego samopoczucia nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej;
  2. po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą rodzice na żądanie nauczyciela są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia;
  3. ze względów epidemiologiczno-sanitarnych rodzice powinni poinformować Przedszkole o takich kłopotach zdrowotnych dziecka jak: alergie, zatrucia pokarmowe i choroby zakaźne;
  4. w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
  5. nauczycielowi i innym osobom zatrudnionym w przedszkolu nie wolno podawać dzieciom żadnych leków;

szczegółowe informacje dotyczące zasad przyprowadzania dziecka do Przedszkola zawarte są w dokumencie wewnętrznym pod nazwą Procedury dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia dzieci w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie.

Rodzicu!

Nie przyprowadzaj do Przedszkola dziecka, które jest chore. Nikt z Rodziców nie chce, aby inne dzieci narażały jego własne dziecko na zachorowanie a każde chore dziecko przebywające w przedszkolu jest zagrożeniem dla pozostałych dzieci.
Dzieci zakaźnie chore lub z gorączką powinny pozostać w domu. Kaszel czy katar to także choroba! Pamiętajmy o innych dzieciach oraz o pracownikach Przedszkola i o niebezpieczeństwie zarażenia!