Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Dla rodziców

Koncepcja Pracy PS nr 8

Statut PS nr 8


Nasze przedszkole, kolejny raz aktywnie uczestniczyło w ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji i Nauki "Szkoła pamięta"


KOMUNIKAT DYREKTORA!
Z dniem 30 września 2022r. zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/387/22 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2022r. zmianie uległa wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. za pobyt i wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.


INFORMACJA DLA RODZICÓW!

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych na zebranie organizacyjne, które odbędzie się w dniu 8 września 2022r. o godzinie 17:00.KOMUNIKAT DYREKTORA!

Z dniem 1 września 2022r. wysokość dziennej opłaty za posiłki dzieci w naszym przedszkolu ulega zmianie i wynosić będzie 12,00 zł
 Śniadanie - 25% dziennej opłaty – 3,00 zł                
Obiad - 50% dziennej opłaty – 6,00 zł                
Podwieczorek - 25% dziennej opłaty – 3,00 zł
Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wprowadzona została Zarządzeniem nr 2/2022/2023 z dnia 31.08.2022r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8  Bełchatowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Rodziców i akceptacji Prezydenta Miasta Bełchatowa.
Opłaty za przedszkole dokonywać można będzie wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej poprzez przelew na rachunek bankowy przedszkola.
Informacje o wysokości opłat dostępne będą na stronie internetowej przedszkola od dnia 12 września 2022 roku.
W zakładce „Dla rodziców”, a następnie „Opłaty” należy otworzyć grupę do której uczęszcza dziecko, tam znajdą Państwo listę, która jest zgodna z numeracją w dzienniku zajęć danego oddziału.
Do każdego numeru przypisane będą kwoty do zapłaty za pobyt, wyżywienie oraz kwota razem.
W tytule wpłaty należy wpisać:
1) Imię i nazwisko rodziców i dziecka, nr grupy do której dziecko uczęszcza,
2) miesiąc za który wnoszona jest opłata,
3) wyszczególnić rodzaj opłaty oraz kwoty: pobyt – kwota wpłacana, wyżywienie – kwota wpłacana.
 Opłaty za przedszkole uiszczane drogą  elektroniczną należy dokonywać za pośrednictwem konta  bankowego: PKO Bank Polski S.A.   numer rachunku: 51 1020 3958 0000 9002 0268 3860

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA.
Nieterminowe regulowanie należności wynikających z rozliczenia miesięcznego spowoduje naliczenie odsetek od należności publicznoprawnych. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie.
W celu uzyskania informacji o posiadanym przez dziecko numerze w dzienniku zajęć prosimy o kontakt z nauczycielem w grupie.


WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2022/2023

WSZYSTKIE DZIECI ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEJ ZABAWY W "BAJKOWYM ZAKĄTKU"Szanowni Rodzice!

W bieżącym roku szkolnym Przedszkole nasze dyżur wakacyjny pełnić będzie w miesiącu sierpniu.

W miesiącu lipcu placówka będzie nieczynna.

W miesiącu lipcu dyżurują:

Przedszkole Samorządowe Nr 1 – tel. 44/ 632 12 67

Przedszkole Samorządowe Nr  4 – tel. 44/632 26 15

Przedszkole Samorządowe Nr 5 – tel. 44/ 633 47 00

Przedszkole Samorządowe Nr 9 – tel. 44/633 46 80 w 20

Rodziców zainteresowanych opieką przedszkolną w okresie wakacyjnym prosimy o zapisywanie dzieci na dyżur w terminie od 4 do 20 maja 2022r. u wychowawców grup (przyjmowane będą zapisy zarówno do naszego Przedszkola, jak i do placówki wybranej na sierpień).

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny, które zostanie zgłoszone po upływie wyznaczonego terminu będzie uzależnione od decyzji dyrektora dyżurującego Przedszkola.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny do Przedszkola jest spełnienie następujących kryteriów:

1.rodzice/opiekunowie prawni dziecka pracują,

2.uiszczenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka 3,4,5-letniego  oraz dziecka 6-letniego za wyżywienie w przedszkolu z góry do 6 dnia miesiąca,

3.niedokonanie wpłaty w wyżej wymienionym terminie jest równoznaczne z rezygnacją i skutkuje skreśleniem dziecka z listy dyżuru wakacyjnego.

W okresie dyżuru Przedszkole czynne będzie od 6.00-do 16.00

Zgodnie z art. 31 Konwencji o Prawach Dziecka rodzice/opiekunowie prawni  powinni uwzględnić prawo dziecka do wypoczynku i czasu wolnego poprzez zaplanowanie mu przerwy wakacyjnej.


Prezydent Miasta Bełchatowa Mariola Czechowska wraz z Miejskim Centrum Kultury w Bełchatowie zapraszają na polsko-ukraiński spektakl dla dzieci pt.: „Doktor Nieboli". Przedstawienie odbędzie się 18 maja br. o godzinie 17.00 w sali teatralno-widowiskowej MCK PGE Giganty Mocy.
SZANOWNI RODZICE!
Zachęcamy do udziału w akcji 1% dla naszego Przedszkola.
Rozliczając podatek dochodowy za rok 2021 możecie Państwo przekazać 1% podatku na rzecz naszego Przedszkola za pośrednictwem Fundacji Studenckiej MŁODZI MŁODYM.
Liczymy na Państwa życzliwość i zaangażowanie, a za wszystkie przekazane dla naszego Przedszkola środki serdecznie dziękujemy!


Szanowni Rodzice,
serdecznie zachęcamy wszystkich Państwa do włączenia się w trwającą od soboty, tj. 26 lutego
 zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy ogarniętej wojną, zorganizowanej przez Miasto Bełchatów wraz z Polskim Czerwonym Krzyżem oraz bełchatowskimi harcerzami z Hufca ZHP Reduta.

Dary można przynosić do dwóch uruchomionych przez Miasto punktów: Gwarku na Osiedlu Dolnośląskim oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Grocholicach w godzinach 16:00 - 18:00. Dodatkowo dary można dostarczać do Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 1 (budynek B) w godzinach pracy magistratu: poniedziałek 7:30 – 15:30, wtorek 8:00 – 18:00, środa, czwartek 7:30 – 15:30, piątek 7:30 – 13:30.
Szczególnie potrzebne są ciepłe koce, śpiwory, termosy, wyposażone apteczki, podstawowe leki, żywność z dłuższą datą ważności, środki czystości, itp.  
Każda nawet najmniejsza pomoc jest cenna!

Polski Czerwony Krzyż działający w Bełchatowie uruchomił konto, na które można również wpłacać pieniądze nr 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060z dopiskiem "Ukraina".

Pracuje także sztab kryzysowy Miasta Bełchatów. Zbierane są informacje dotyczące potrzeb uciekających przed wojną Ukraińców, organizowane są dla nich pomoc i wsparcie oraz miejsca, gdzie mogą się zatrzymać i znaleźć schronienie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Miasta Bełchatowa: https://belchatow.pl/aktualnosci/9957-rusza-zbiorka-dla-miast-partnerskich


Ważna informacja dla Rodziców/Opiekunów prawnych!
Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie prosimy o złożenie
„DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 IM. „BAJKOWY ZAKĄTEK” W BEŁCHATOWIE na rok szkolny 2022/2023” w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2022r. Deklarację można pobrać od wychowawców lub ze strony internetowej Przedszkola - zakładka "Rekrutacja".
Renata Karczewska - dyrektor


Ważna informacja dla Rodziców/Opiekunów prawnych
Dochodzenie epidemiologiczne - przekazywanie danych
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie informuje, iż:
- Przedszkole w okresie trwania COVID - 19 funkcjonuje w zaostrzonych standardach,  które są opisane  w Procedurze bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 (udostępnionej do wiadomości rodziców także na stronie Przedszkola). Informuję również,  że Przedszkole wobec każdego wychowanka postępuje zgodnie z tą procedurą.
- Kierowanie na izolację lub kwarantannę nie należy do kompetencji Dyrektora Przedszkola, tym bardziej kwalifikowanie jednostki chorobowej. Podmiotem odpowiedzialnym za nakładanie kwarantanny nie jest Przedszkole, ale właściwy organ inspekcji sanitarnej. Przedszkole nie przekazuje rodzicom decyzji administracyjnych, a jedynie powiadamia rodziców, że dziecko może być objęte kwarantanną, działając w ramach organizacji pracy przedszkola, mając także na względzie, aby rodzice byli wcześniej uprzedzeni o możliwości nałożenia kwarantanny przez Sanepid w związku ze stwierdzeniem zakażenia w Przedszkolu.
-  Przedszkole, będące administratorem danych wychowanków, udostępnia jedynie określony zakres danych Sanepidowi w związku z prowadzeniem przez Sanepid dochodzenia epidemiologicznego, ponieważ jest zobligowane do tego prawnie na podstawie:
-Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
- Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
 - art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i  Rozporządzenia RODO.
Dane te obejmują m.in.:
1) imię i nazwisko;
2) datę urodzenia;
3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe ustalenie danych osobowych;
4) płeć;
5) adres miejsca zamieszkania;
6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;
7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków komunikacji elektronicznej;
Oznacza to, że działania podjęte przez przedszkola (przekazanie danych osób z tzw. kontaktu z osobą zakażoną) na polecenie państwowego inspektora sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów   o ochronie danych.
- Dane osobowe udostępniane organowi inspekcji sanitarnej umieszcza się w systemie teleinformatycznym, którego administratorem jest minister właściwy dla spraw zdrowia. Dane udostępniane są organowi inspekcji sanitarnej przez Dyrektora Przedszkola lub osoby przez niego upoważnione do przetwarzania danych o osobach z kontaktu.
- Przedszkole wiążą Wytyczne MEiN, MZ i GIS  w tym  Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej   i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
- Na wniosek Dyrektora, decyzję w sprawie zawieszenia zajęć podejmuje organ prowadzący,  po uzyskaniu opinii organu inspekcji sanitarnej. Po uzyskaniu opinii organu prowadzącego i organu inspekcji sanitarnej Dyrektor zawiadamia o zawieszeniu zajęć lub częściowym zawieszeniu zajęć organ sprawujący nadzór pedagogiczny czyli właściwe Kuratorium Oświaty.
- Nie jest możliwe, ze względu na brak podstaw prawnych, przekazywanie informacji identyfikujących osoby zakażone innym osobom, nieuprawnionym do dostępu do takich danych – w tym rodziców innych wychowanków. Przedszkole nie prowadzi rejestru osób zakażonych i zaszczepionych.
Jeżeli mają Państwo zastrzeżenia do funkcjonowania przepisów prawnych, do których stosowania jest aktualnie zobowiązane Przedszkole istnieje możliwość zwrócenia się do organu, który ustawowo nakłada na Przedszkole obowiązki związane z sytuacją epidemiologiczną lub bezpośrednio w kwestii zmiany prawa do ustawodawcy.

Nasze przedszkole po raz trzeci przystąpiło do ogólnopolskiej akcji Ministra Edukacji i Nauki "Szkoła pamięta" - "Przedszkole pamięta".


WITAMY W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021/2022
INFORMACJA DLA RODZICÓW!
Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców/opiekunów prawnych na zebrania organizacyjne, które odbędą się w następujących terminach:
31 sierpnia 2021 – Krasnale (grupa najmłodsza) i Misie godz. 16.30
1 września 2021 – Kotki i Elfy godz. 17.00
Prosimy o przybycie w maseczkach z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Przy sprzyjających warunkach pogodowych zebrania odbędą się na powietrzu (amfiteatr).
Należy zabrać ze sobą kartkę i długopis!


 

UWAGA RODZICE!
Od dnia 1 września 2021r. dzieci rozpoczną edukację w przedszkolu w formie stacjonarnej, z zachowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN. 
Uprzejmie prosimy o dostosowanie się do obowiązujących w dalszym ciągu wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020r.

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli

Prosimy również o zapoznanie się z wewnętrzną Procedurą bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19, obowiązującą od 01.09.2020r.

Procedura bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 

W dniu 1 września 2021r. należy przyprowadzić dziecko do przedszkola w zadeklarowanych godzinach.
Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane wyłącznie przez osoby dorosłe. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola przez jednego, zdrowego rodzica/opiekuna prawnego/osobę upoważnioną do odbioru – bez osób towarzyszących.
W budynku przedszkolnym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk) a także przestrzeganie obowiązującej odległości i ilości osób w szatni.
Po przyprowadzeniu oraz przekazaniu dziecka nauczycielowi lub pomocy nauczyciela w sali dydaktycznej należy niezwłocznie opuścić teren przedszkola. Ta sama zasada obowiązuje po odebraniu dziecka z przedszkola.
Na terenie placówki prosimy o nie tworzenie zgromadzeń osób dorosłych!
Rodzicu !
- Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, przekaż nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.
- Przyprowadź do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
- Nie posyłaj dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.


UWAGA RODZICE!
Informujemy, że od dnia 1 września 2021r. dzienna stawka żywieniowa w naszym przedszkolu pozostaje na tym samym poziomie jak w roku szkolnym 2020/2021 i wynosi 9,60 zł.
- śniadanie – 25% dziennej opłaty, tj. 2,40 zł,
- obiad – 50% dziennej opłaty, tj. 4,80 zł,
- podwieczorek – 25% dziennej opłaty, tj. 2,40 zł.
Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w zakładce Dla Rodziców - Opłaty.


UWAGA  RODZICE!
Przekazujemy Państwu linki przesłane przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Bełchatowie z informacjami o akcji #Szczepimy się
Nazwa akcji #SzczepimySię
Hasztag: #SzczepimySię
Adres strony www [najważniejsze informacje]: gov.pl/szczepimysie
Infolinia, bezpłatna, całodobowa: 989
Gdzie znaleźć odpowiedzi na pytania? Zakładka: „Pytania i odpowiedzi"
https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi
Szerzej: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/dlaczego-warto-sie-zaszczepic-przeciwko-covid-19


Szanowni Państwo, uprzejmie prosimy o zapoznanie się zProcedurą bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID –19, obowiązującą od 01.09.2020r.

Procedura bezpieczeństwa w związku z organizacją pracy w placówce w czasie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19


WAŻNE:
Rodzice/opiekunowie prawni deklarujący pobyt dziecka w przedszkolu są bezpośrednio odpowiedzialni za podjętą decyzję i zobowiązani są przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola do zapoznania się z Procedurą organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

W załączeniu:
1. Procedura organizacji i bezpiecznego wznowienia funkcjonowania Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie oraz postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19.

2. Druk zgłoszenia potrzeby zapewnienia opieki przedszkolnej.

3. Druk rezygnacji z potrzeby zapewnienia opieki przedszkolnej.

4. Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych


Oferta edukacyjna mediów publicznych

Oferta Telewizji Polskiej dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej
- pasmo edukacyjne „Wesoła Nauka” emitowane każdego dnia, od poniedziałku do piątku, na antenie TVP2 o godz. 11:40-12:30. Program jest skierowany do przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli. W programie trwającym ok. 30 minut dzieci zobaczą zaskakujące eksperymenty i intrygujące doświadczenia naukowe, a także kreatywne gry i zabawy, propozycje zajęć sportowych, prac twórczych oraz zajęć muzycznych;
- program „Wielkie Dzieła Małych Rąk” to magazyn tworzony we współpracy z ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proponuje dzieciom naukę przez zabawę. Program obejmuje elementy matematyki, języka polskiego, przyrody, języków obcych oraz zajęcia ruchowe. Omawiane zagadnienia oparte są na postawie programowej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Emisja programu o godz. 7:05-8:00 na kanale TVP 2 od poniedziałku do piątku.
- „Domowe przedszkole” TVP ABC, to oferta dla najmłodszych dzieci i ich rodziców; którą również można znaleźć na vod.tvp.pl

Nauczanie zdalne
Materiały do wykorzystania i pracy z dziećmi w domu
Rozwój mowy dziecka w wieku przedszkolnym

Stymulowanie rozwoju mowy dziecka

Czytajmy naszym dzieciom

W celu uatrakcyjnienia zajęć domowych podajemy linki do portali dla dzieci w wieku przedszkolnym:
https://www.lulek.tv/
Można się tu nauczyć liczyć, czytać, pisać, określać nazwy miesięcy czy poznawać godziny na zegarze. Pokazujemy dzieciom nuty, pomagamy zapamiętać numery alarmowe, czy pierwsze słowa w języku angielskim. Zachęcamy do czytania książek, rysowania na kartce, śpiewania. Przekonujemy, że warto myć zęby, a mycie głowy wcale nie jest takie straszne.
https://ciufcia.pl/
Strona zawiera darmowe gry flash dla dzieci w wieku od 4-6 lat.
http://www.buliba.pl
Wartościowe, edukacyjne gry dla dzieci
http://www.dla-dzieci.com.pl
Strona adresowana do dzieci, rodziców i nauczycieli, zawiera łamigłówki, kolorowanki, gry edukacyjne.
http://www.domowyprzedszkolak.pl
to bogata baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, które pomogą w zorganizowaniu zajęć w przedszkolu, szkole czy domu.
Różne strony dla dzieci
http://www.opiekun.pl/strony-dla-dzieci.php
Dziecięce gry i zabawy
Również na stronie internetowej https://www.miniminiplus.pl/ znajdziecie Państwo ciekawe gry edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym w pełni przyjazne i bezpieczne o różnej tematyce celem ćwiczenia pamięci, spostrzegawczości wzrokowej, słuchowej, utrwalania cyfr i literek, nauki języka angielskiego itp.
Ponadto informujemy, że kanały Telewizji Polskiej TVP ABC oraz TVP Kultura w godzinach przedpołudniowych emitują programy edukacyjne dla dzieci jako dodatkową formę wspierającą edukację.


Profilaktyka zdrowotna w związku z pojawiającymi się przypadkami zachorowań na koronawirusa

Co robić aby zmniejszyć ryzyko zachorowania na grypę oraz chronić przed nią innych

Jak skutecznie myć ręce?


UWAGA RODZICE! Zmiana rachunku bankowego
Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020r. ulega zmianie numer konta dotyczący wpłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu.
Opłaty za Przedszkole uiszczane drogą elektroniczną należy dokonywać za pośrednictwem nowego konta bankowego - PKO Bank Polski S.A o numerze: 51 1020 3958 0000 9002 0268 3860
W tytule wpłaty należy wpisać:
1) Imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do której dziecko uczęszcza
2) Miesiąc, za który wnoszona jest opłata
3) Rodzaj opłaty oraz kwoty: pobyt – kwota wpłacana, wyżywienie – kwota wpłacana
WPŁATY ZA PRZEDSZKOLE NALEŻY DOKONYWAĆ DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA!!!


Drodzy Rodzice!
Instytut Żywności i Żywienia prowadzi stale aktualizowany portal pod nazwą Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl. Jest tam dostępna zarówno Piramida dla dzieci i młodzieży, jak również artykuły opracowane przez ekspertów:
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy
https://ncez.pl/abc-zywienia-/zasady-zdrowego-zywienia/piramida-zdrowego-zywienia-i-stylu-zycia-dzieci-i-mlodziezy---co-nowego


Drodzy Rodzice!
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w przedszkolu na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom:
• nauczyciele,
• wychowawcy grup wychowawczych,
• specjaliści realizujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności są to: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci
pedagogiczni
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:
• z rodzicami dzieci,
• z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
• z placówkami doskonalenia nauczycieli,
• z innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
• z organizacjami pozarządowymi,
• z innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzież.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na:
• rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
• rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka warunkujących funkcjonowanie;
• rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu.
Gdzie można otrzymać wsparcie:
1. u nas w przedszkolu zgłaszając się do nauczyciela lub dyrektora.
2. w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie, ul. Czaplinecka 96, 97-400 Bełchatów, tel. 44 632 28 74
3. u psychologa – mediatora w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Bełchatowie - od 18 października 2018 roku dyżury psychologa – mediatora odbywają się w czwartki, w godzinach 9.00 – 12.00 w Ośrodku Pomocy Dzieciom i Rodzinie w Bełchatowie przy ul. Okrzei 1a, sala nr 2. Zapisy do specjalisty są w budynku MOPS, ul. Dąbrowskiego 2 pok. 108, tel. 44 635 28 83.
4. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Czapliniecka 66, 97-400 Bełchatów
tel. 44 739 48 07, email: pcpr@powiat-belchatowski.pl
Link do strony MEN gdzie znajdują się dokumenty dotyczące - „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów.
https://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/bezpieczna-szkola-zagrozenia-i-zalecane-dzialania-profilaktyczne-w-zakresie-bezpieczenstwa-fizycznego-i-cyfrowego-uczniow/


UWAGA RODZICE !
W związku ze zmianą ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014r poz. 7 art. 20t ust. 2 pkt 1 litera c oraz ust. 3). Rodziców/Prawnych Opiekunów korzystających z ulgi z tytułu samotnego wychowywania dziecka prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających ww. sytuację (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem). Wskazane dokumenty należy jak najszybciej dostarczyć do Przedszkola  w oryginale, bądź notarialnie potwierdzonej kopii.


UWAGA RODZICE!!!
Opłaty za Przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od 1 stycznia 2017 roku
W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 jesteście Państwo zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
Po wprowadzeniu przez radę miejską zmian w stosownej uchwale w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia w prowadzonych przez Miasto Bełchatów przedszkolach w zakresie dotyczącym całkowitego zniesienia opłat za korzystanie przez dziecko 6-letnie z wychowania przedszkolnego
W praktyce, od 1 stycznia 2017r. rodzice dzieci 6-letnich będą ponosić jedynie opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia. 


 Karta Dużej Rodziny.gov

 


Bełchatowska Karta Rodziny