Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty


Z dniem 30 września 2022r. zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/387/22 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2022r. zmianie uległa wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. za pobyt i wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.


Z dniem 1 września 2023r. wysokość dziennej opłaty za posiłki dzieci w naszym przedszkolu ulega zmianie i wynosić będzie 14,00 zł
Śniadanie - 25% dziennej opłaty – 3,50 zł                
Obiad - 50% dziennej opłaty – 7,00 zł                
Podwieczorek - 25% dziennej opłaty – 3,50 zł
Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wprowadzona została Zarządzeniem nr 2/2023/2024 z dnia 30.08.2023r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8  Bełchatowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Rodziców i akceptacji Prezydenta Miasta Bełchatowa. Opłaty za przedszkole dokonywać można będzie wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej poprzez przelew na rachunek bankowy przedszkola. Informacje o wysokości opłat dostępne będą na stronie internetowej przedszkola od dnia 13 września 2023 roku.
W zakładce „Dla rodziców”, a następnie „Opłaty” należy otworzyć grupę do której uczęszcza dziecko, tam znajdą Państwo listę, która jest zgodna z numeracją w dzienniku zajęć danego oddziału. Do każdego numeru przypisane będą kwoty do zapłaty za pobyt, wyżywienie oraz kwota razem.
W tytule wpłaty należy wpisać:
1) Imię i nazwisko rodziców i dziecka, nr grupy do której dziecko uczęszcza,
2) miesiąc za który wnoszona jest opłata,
3) wyszczególnić rodzaj opłaty oraz kwoty: pobyt – kwota wpłacana, wyżywienie – kwota wpłacana.
Opłaty za przedszkole uiszczane drogą  elektroniczną należy dokonywać za pośrednictwem konta  bankowego: PKO Bank Polski S.A. numer rachunku: 51 1020 3958 0000 9002 0268 3860
Prosimy o dokonywanie wpłat za przedszkole do 20 każdego miesiąca.
Nieterminowe regulowanie należności wynikających z rozliczenia miesięcznego spowoduje naliczenie odsetek od należności publicznoprawnych. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie. W celu uzyskania informacji o posiadanym przez dziecko numerze w dzienniku zajęć prosimy o kontakt z nauczycielem w grupie.