Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

Opłaty za miesiąc listopad - grupa "Krasnale"

Opłaty za miesiąc listopad - grupa "Misie"

Opłaty za miesiąc listopad - grupa "Kotki"

Opłaty za miesiąc listopad - grupa "Elfy"
KOMUNIKAT DYREKTORA!
Z dniem 30 września 2022r. zgodnie z Uchwałą nr XLVIII/387/22 Rady Miejskiej z dnia 25 sierpnia 2022r. zmianie uległa wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, tj. za pobyt i wynosi 1,14 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.KOMUNIKAT DYREKTORA!

Z dniem 1 września 2022r. wysokość dziennej opłaty za posiłki dzieci w naszym przedszkolu ulega zmianie i wynosić będzie 12,00 zł
 Śniadanie - 25% dziennej opłaty – 3,00 zł                
Obiad - 50% dziennej opłaty – 6,00 zł                
Podwieczorek - 25% dziennej opłaty – 3,00 zł
Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wprowadzona została Zarządzeniem nr 2/2022/2023 z dnia 31.08.2022r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8  Bełchatowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Rodziców i akceptacji Prezydenta Miasta Bełchatowa.
Opłaty za przedszkole dokonywać można będzie wyłącznie za pośrednictwem bankowości elektronicznej poprzez przelew na rachunek bankowy przedszkola.
Informacje o wysokości opłat dostępne będą na stronie internetowej przedszkola od dnia 12 września 2022 roku.
W zakładce „Dla rodziców”, a następnie „Opłaty” należy otworzyć grupę do której uczęszcza dziecko, tam znajdą Państwo listę, która jest zgodna z numeracją w dzienniku zajęć danego oddziału.
Do każdego numeru przypisane będą kwoty do zapłaty za pobyt, wyżywienie oraz kwota razem.
W tytule wpłaty należy wpisać:
1) Imię i nazwisko rodziców i dziecka, nr grupy do której dziecko uczęszcza,
2) miesiąc za który wnoszona jest opłata,
3) wyszczególnić rodzaj opłaty oraz kwoty: pobyt – kwota wpłacana, wyżywienie – kwota wpłacana.
 Opłaty za przedszkole uiszczane drogą  elektroniczną należy dokonywać za pośrednictwem konta  bankowego: PKO Bank Polski S.A.   numer rachunku: 51 1020 3958 0000 9002 0268 3860

PROSIMY O DOKONYWANIE WPŁAT ZA PRZEDSZKOLE DO 20 KAŻDEGO MIESIĄCA.
Nieterminowe regulowanie należności wynikających z rozliczenia miesięcznego spowoduje naliczenie odsetek od należności publicznoprawnych. Odsetki naliczane będą począwszy od pierwszego dnia następującego po terminie płatności do dnia wpłaty włącznie.
W celu uzyskania informacji o posiadanym przez dziecko numerze w dzienniku zajęć prosimy o kontakt z nauczycielem w grupie.