Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Opłaty

KOMUNIKAT DYREKTORA!

Od 1 września 2020r. wysokość dziennej opłaty za posiłki dzieci w naszym przedszkolu ulega zmianie i wynosić będzie 9,60 zł.

 Śniadanie - 25% dziennej opłaty - 2,40 zł                

Obiad - 50% dziennej opłaty – 4,80 zł                

Podwieczorek - 25% dziennej opłaty - 2,40 zł

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wprowadzona została Zarządzeniem nr 1/2020/2021 z dnia 28.08.2020r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8  Bełchatowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Rodziców i akceptacji Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za wyżywienie naliczane są  w zależności od frekwencji dziecka w danym miesiącu. Płatności za usługi dokonywane są miesięcznie, w terminach wskazanych przez Przedszkole, nie później jednak, niż do 20 dnia każdego miesiąca.

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego, regularnego, comiesięcznego uiszczania opłat.

W przypadku zwłoki w odpłatności za Przedszkole naliczane będą odsetki ustawowe (art.481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego) od pierwszego dnia następnego miesiąca.UWAGA RODZICE!!!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz przedłużonym terminem ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty informujemy, iż opłaty za czas zawieszenia działalności przedszkola nie będą pobierane.
O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.


Opłaty


Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie, tj. 7.00 - 12.00. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, poza wyżej wymienionym czasem przez dziecko do lat 5 wynosi 1zł.

Opłaty za Przedszkole dla dziecka 6-letniego – zmiany od 1 stycznia 2017 roku.

W związku z nowelizacją ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw od 1 stycznia 2017 roku rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich zwolnieni są z obowiązku ponoszenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

Uchwała Nr XLVI/410/14 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 24 kwietnia 2014r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych Miasta Bełchatowa przewiduje zniżki dla rodziców:

  • dla rodzica samotnie wychowującego dziecko - 25%
  • za drugie dziecko w przedszkolu - 50%
  • za trzecie i następne dziecko w przedszkolu - 75%

WYŻYWIENIE
Od 1 września 2019r. wysokość dziennej opłaty za posiłki dzieci w naszym przedszkolu ulega zmianie i wynosić będzie 8,00 zł.

                Śniadanie - 25% dziennej opłaty - 2,00 zł                

Obiad - 50% dziennej opłaty – 4,00 zł                

Podwieczorek - 25% dziennej opłaty - 2,00 zł

Dzienna stawka żywieniowa w przedszkolu wprowadzona została Zarządzeniem  nr 1/2019/2020 z dnia 29.08.2019r.Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie po wcześniejszym uzgodnieniu z Radą Rodziców i akceptacji Prezydenta Miasta Bełchatowa.

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz za wyżywienie naliczane są  w zależności od frekwencji dziecka w danym miesiącu. Płatności za usługi dokonywane są miesięcznie, w terminach wskazanych przez Przedszkole, nie później jednak, niż do 20 dnia każdego miesiąca. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do terminowego, regularnego, comiesięcznego uiszczania opłat.

W przypadku zwłoki w odpłatności za Przedszkole naliczane będą odsetki ustawowe (art.481 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego) od pierwszego dnia następnego miesiąca.

UWAGA RODZICE! 
Zmiana rachunku bankowego
Informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2020r. ulega zmianie numer konta dotyczący wpłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu.
Opłaty za Przedszkole uiszczane drogą elektroniczną należy dokonywać za pośrednictwem nowego konta bankowego -
PKO Bank Polski S.A o numerze: 51 1020 3958 0000 9002 0268 3860
W tytule wpłaty należy wpisać:
1) Imię i nazwisko dziecka, nazwę grupy do której dziecko uczęszcza
2) Miesiąc, za który wnoszona jest opłata
3) Rodzaj opłaty oraz kwoty: pobyt – kwota wpłacana, wyżywienie – kwota wpłacana