Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie

Ramowy rozkład dnia - grupy młodsze

6:00–8:15
Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, gry i zabawy przy stolikach, zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe  przy muzyce, zabawy ze śpiewem.
8:15–9:00
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety.
9:00–9:20
Zajęcie kierowane z całą grupą w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego wynikający z realizacji podstawy programowej w sali lub w ogrodzie przedszkolnym - zabawy twórcze, ruchowe i stymulujące rozwój dzieci. Czynności porządkowe.
9:20–11:20
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego. Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zajęcia twórcze z zakresu muzyki, plastyki, teatru w ramach realizacji innowacji pedagogicznej. Zabawy swobodne w sali, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Czynności porządkowe.
11:20–12:00
Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Obiad – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do odpoczynku - relaksu.
12:00–13:30
Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.
13:30–16:00
Zabawy ruchowe  przy muzyce, zabawy ze śpiewem. Przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Podwieczorek – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, zajęcia o charakterze wychowawczym. Zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.

Ramowy rozkład dnia - grupy starsze

6:00–8:15
Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i gry stolikowe), zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia ortofoniczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, gry i zabawy dydaktyczne - rebusy, łamigłówki, zagadki, itp.). Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Przygotowanie do zajęć.
8:15–9:00
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe  przy muzyce, zabawy ze śpiewem. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.
9:00–10:15
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego wynikający z realizacji podstawy programowej w sali lub w ogrodzie przedszkolnym - realizacja zadań w ramach następujących obszarów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym. Czynności porządkowe.
10:15–11:15
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego. Zabawy zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę ciała. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
Czynności porządkowe.
11:30–12:00
Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Obiad - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.
12:00–12:30
Zabawy z językiem obcym nowożytnym(dla dzieci 6-letnich).
Religia - realizacja założeń programowych opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych (dla dzieci 6-letnich).
12:30–13:45
Relaks - słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.
Zajęcia twórcze z zakresu muzyki, plastyki , teatru w ramach realizacji innowacji pedagogicznej. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych - zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek, zabawy badawcze rozwijające zainteresowanie otaczającym światem, gry wspomagające rozwój ruchowy.
13:45–17:00
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Podwieczorek – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia o charakterze wychowawczym. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci, słuchanie bajek, Pobyt na świeżym powietrzu. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, praca z dzieckiem zdolnym. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.