Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie

Ramowy rozkład dnia - grupy młodsze

6.00–8.15
Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci, gry i zabawy przy stolikach, zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz z dzieckiem zdolnym. Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe  przy muzyce, zabawy ze śpiewem.

8.15–9.00
Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience: mycie rąk, mycie zębów, korzystanie z toalety.

9.00–9.20
Zajęcie kierowane z całą grupą w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego wynikający z realizacji podstawy programowej w sali lub w ogrodzie przedszkolnym - zabawy twórcze, ruchowe i stymulujące rozwój dzieci. Czynności porządkowe.

9.20–11.20
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego. Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola. Zajęcia twórcze z zakresu muzyki, plastyki, teatru w ramach realizacji innowacji pedagogicznej. Zabawy swobodne w sali, praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym. Zabawy z językiem obcym nowożytnym. Czynności porządkowe.

11.20–12.00
Przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Obiad – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, przygotowanie do odpoczynku - relaksu.

12.00–13.30
Relaks – odpoczynek dzieci, słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.

13.30–16.00
Zabawy ruchowe  przy muzyce, zabawy ze śpiewem. Przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Podwieczorek – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy rytmiczne, zabawy ze śpiewem, zajęcia o charakterze wychowawczym. Zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.


Ramowy rozkład dnia - grupy starsze
6.00–8.15
Schodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami. Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi na bliskie im tematy. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i gry stolikowe), zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, ćwiczenia grafomotoryczne, ćwiczenia ortofoniczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne, gry i zabawy dydaktyczne - rebusy, łamigłówki, zagadki, itp.). Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym. Przygotowanie do zajęć.

8.15–9.00
Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe  przy muzyce, zabawy ze śpiewem. Przygotowanie do śniadania – czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Śniadanie – realizacja złożeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych – mycie zębów.

9.00–10.15
Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego wynikający z realizacji podstawy programowej w sali lub w ogrodzie przedszkolnym - realizacja zadań w ramach następujących obszarów edukacyjnych mających na celu przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole: fizycznym, emocjonalnym, społecznym, poznawczym. Czynności porządkowe.

10.15–11.15
Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego. Zabawy zorganizowane w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci z wykorzystaniem zabawek ogrodowych i sprzętu sportowego, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę ciała. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny. Zabawy z językiem obcym nowożytnym.
Czynności porządkowe.

11.30–12.00
Przygotowanie do obiadu - czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Obiad - realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie.

12.00–12.30
Zabawy z językiem obcym nowożytnym(dla dzieci 6-letnich).
Religia - realizacja założeń programowych opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych (dla dzieci 6-letnich).

12.30–13.45
Relaks - słuchanie i czytanie bajek, muzyki relaksacyjnej – wyciszenie.
Zajęcia twórcze z zakresu muzyki, plastyki , teatru w ramach realizacji innowacji pedagogicznej. Samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczostymulującym. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych - zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy, piosenek, zabawy badawcze rozwijające zainteresowanie otaczającym światem, gry wspomagające rozwój ruchowy.

13.45–17.00
Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i samoobsługowe w łazience. Podwieczorek – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie. Zabawy samodzielne dzieci przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia o charakterze wychowawczym. Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny. Zabawy swobodne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci, słuchanie bajek, Pobyt na świeżym powietrzu. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym, praca z dzieckiem zdolnym. Prace porządkowe. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.