KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Kadra

Kadra pedagogiczna

Renata Karczewska - dyrektor przedszkola od 01.09.1998r.
nauczyciel dyplomowany

mgr nauczania początkowego
Studia podyplomowe - Organizacja i zarządzanie placówką edukacyjną - Menedżer oświaty
Studia podyplomowe - Nadzór pedagogiczny z elementami ewaluacji
Studia podyplomowe - Edukacja elementarna - Wychowanie przedszkolne i nauczanie zintegrowane
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Elżbieta Haładaj - społeczny zastępca dyrektora
nauczyciel dyplomowany

mgr nauczania początkowego
Studia podyplomowe - Edukacja informatyczna w szkole
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Anna Gajda 
nauczyciel dyplomowany

mgr nauczania początkowego
Studia podyplomowe - Wychowanie przedszkolne
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną

Anna Brzezin - urlop zdrowotny
nauczyciel mianowany

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej

Ewelina Belica - urlop rodzicielski
nauczyciel mianowany

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
Studia licencjackie - Filologia angielska

Iwona Kuchciak - urlop rodzicielski
nauczyciel mianowany

mgr zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i edukacji przedszkolnej
Studia podyplomowe -  Bezpieczeństwo i higiena pracy
Studia licencjackie - Filologia angielska

Izabela Włodarczyk - Wolnowska
nauczyciel mianowany

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
Studia podyplomowe -  Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno - korekcyjną

Agnieszka Janowska - społeczny zastępca dyrektora
nauczyciel mianowany

mgr  filologii polskiej
Studia podyplomowe - Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe - Informatyka
Podyplomowe studia kwalifikacyjne z logopedii
Studia podyplomowe - Oligofrenopedagogika
Studia podyplomowe - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Angelika Dobrzyńska
nauczyciel kontraktowy

mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej
edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego - licencjat

Katarzyna Kuligowska
nauczyciel kontraktowy

mgr pedagogiki resocjalizacyjnej z profilaktyką uzależnień
Studia podyplomowe - wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem dziecka

Agnieszka Brzeska
nauczyciel stażysta

mgr pedagogiki opiekuńczo - wychowawczej
Studia podyplomowe - edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Ks. Bogusław Starus
nauczyciel kontraktowy

mgr teologii ogólnej

 

Pracownicy obsługi

Ewa Haładus - intendent
Anetta Kępa - kucharka
Aneta Wojdyla - Tarnowska - pomoc kuchenna
Malwina Sobczak - pomoc kuchenna
Monika Rozwandowicz - pomoc nauczyciela
Alina Białuska - pomoc nauczyciela
Bożena Bednarek - pomoc nauczyciela
Barbara Gębala - pomoc nauczyciela
Andrzej Klimczak - robotnik gospodarczy