Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Przedszkole Samorządowe nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie

Dawniej

W dniu 1 września 1993 roku rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Bełchatowie na mocy Uchwały Nr 31/V/93 Rady Miejskiej z dnia 31 - go maja 1993 roku. Dyrektorem przedszkola została wówczas mgr Teresa Osińska wyłoniona w drodze konkursu. Przedszkole zlokalizowane było w najstarszej dzielnicy Bełchatowa – w Grocholicach, na peryferiach miasta, w miejscu wyciszonym (nieruchliwym). Mieściło się w budynku wolnostojącym przy ulicy Szkolnej 10a. Było placówką dwuoddziałową. Integralną częścią dwuoddziałowego przedszkola był oddział rocznego przygotowania dzieci 6-letnich o 5-godzinnym dniu pracy.

 budynek dawnego przedszkola 

Powierzchnia przedszkola wynosiła 394 m2. Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci to: cztery sale zajęć wraz z łazienkami oraz sala rekreacyjna wyposażona w drabinki gimnastyczne, ławeczki oraz drobny sprzęt sportowy. Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia to: szatnia, kuchnia, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze oraz sanitarne. Wokół przedszkola rozciągał się rozległy ogród, w którym powstał plac zabaw dla dzieci.
Następnym dyrektorem Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Bełchatowie wyłonionym w drodze konkursu została mgr Renata Karczewska. Obowiązki swoje przejęła od dnia 1 września 1998 r. Wtedy to przedszkole było jednooddziałowe. Od początku Pani Dyrektor usilnie zabiegała o swoich „klientów”, którymi byli rodzice i ich dzieci.
Do roku szkolnego 2001/2002 placówka była dwuoddziałowa. W roku szkolnym 2001/2002 przedszkole znowu było jednooddziałowe.
W roku szkolnym 2002/2003 liczba dzieci zwiększyła się i funkcjonowały dwa oddziały. Od roku szkolnego 2004/2005 do roku szkolnego 2006/2007 nastąpił wzrost dzieci w przedszkolu. Wtedy to placówka była już trzyoddziałowa.
Przedszkole od początku istnienia borykało się z dużymi trudnościami finansowymi oraz lokalowymi. Wszystkie prace remontowe trzeba było wykonywać przy udziale rodziców i sponsorów. Baza dydaktyczna także była bardzo skromna.
Dlatego też wiosną 2005 roku została podjęta decyzja przez władze samorządowe Miasta Bełchatowa o budowie przedszkola na istniejących już fundamentach. Tymczasową siedzibą placówki w roku szkolnym 2005/2006 był zatem budynek pobliskiej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie, przy ulicy Szkolnej 10. W szkole funkcjonowały trzy grupy przedszkolne.

 powstają mury nowego przedszkola

powstają mury nowego przedszkola

Dzisiaj

Dnia 1 września 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie. Przedszkole zlokalizowane jest w tym samym miejscu, co wcześniej. Uległ zmianie tylko numer budynku z 10a na 14.
W pierwszym roku funkcjonowania przedszkole było trzyoddziałowe. Zaś od roku szkolnego 2007/2008 do dnia dzisiejszego placówka jest czterooddziałowa.
Dzięki temu przedsięwzięciu możemy podziwiać piękny i nowoczesny obiekt spełniający wszelkie wymogi unijne. Wychowankowie nasi mają zapewnione odpowiednie warunki do zabawy i nauki, pracownicy zaś odpowiednie warunki do pracy.
Obecnie powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 715,52 m2. Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci to: trzy sale zajęć dydaktycznych wraz z łazienkami oraz sala rekreacyjna – obecnie zaadoptowana na salę dydaktyczną z powodu dużego zainteresowania przedszkolem. Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia to: szatnia, hol, blok żywieniowy, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze oraz sanitarne. Placówka przystosowana została do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych. Wokół przedszkola rozciąga się duży zielony ogród połączony z ekologicznym placem zabaw na trenie ogrodzonym.
W roku szkolnym 2011/2012 nadane zostało imię Przedszkolu „Bajkowy Zakątek” zgodnie z Uchwałą NR XXIII/189/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 kwietnia 2012r. Oficjalne uroczystości związane z nadaniem placówce imienia odbyły się 1 czerwca 2012r.

budynek nowego przedszkola