Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Historia

Przedszkole Samorządowe nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie

Dawniej

W dniu 1 września 1993 roku rozpoczęło swoją działalność Przedszkole Samorządowe Nr 8 w Bełchatowie na mocy Uchwały Nr 31/V/93 Rady Miejskiej z dnia 31 - go maja 1993 roku. Dyrektorem przedszkola została wówczas mgr Teresa Osińska wyłoniona w drodze konkursu. Przedszkole zlokalizowane było w najstarszej dzielnicy Bełchatowa – w Grocholicach, na peryferiach miasta, w miejscu wyciszonym (nieruchliwym). Mieściło się w budynku wolnostojącym przy ulicy Szkolnej 10a. Było placówką dwuoddziałową. Integralną częścią dwuoddziałowego przedszkola był oddział rocznego przygotowania dzieci 6-letnich o 5-godzinnym dniu pracy.

  

Powierzchnia przedszkola wynosiła 394 m2. Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci to: cztery sale zajęć wraz z łazienkami oraz sala rekreacyjna wyposażona w drabinki gimnastyczne, ławeczki oraz drobny sprzęt sportowy. Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia to: szatnia, kuchnia, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze oraz sanitarne. Wokół przedszkola rozciągał się rozległy ogród, w którym powstał plac zabaw dla dzieci.
Następnym dyrektorem Przedszkola Samorządowego Nr 8 w Bełchatowie wyłonionym w drodze konkursu została mgr Renata Karczewska. Obowiązki swoje przejęła od dnia 1 września 1998 r. Wtedy to przedszkole było jednoodziałowe. Od początku Pani Dyrektor usilnie zabiegała o swoich „klientów”, którymi byli rodzice i ich dzieci.
Do roku szkolnego 2001/2002 placówka była dwuoddziałowa. W roku szkolnym 2001/2002 przedszkole znowu było jednooddziałowe.
W roku szkolnym 2002/2003 liczba dzieci zwiększyła się i funkcjonowały dwa oddziały. Od roku szkolnego 2004/2005 do roku szkolnego 2006/2007 nastąpił wzrost dzieci w przedszkolu. Wtedy to placówka była już trzyoddziałowa.
Przedszkole od początku istnienia borykało się z dużymi trudnościami finansowymi oraz lokalowymi. Wszystkie prace remontowe trzeba było wykonywać przy udziale rodziców i sponsorów. Baza dydaktyczna także była bardzo skromna.
Dlatego też wiosną 2005 roku została podjęta decyzja przez władze samorządowe Miasta Bełchatowa o budowie przedszkola na istniejących już fundamentach. Tymczasową siedzibą placówki w roku szkolnym 2005/2006 był zatem budynek pobliskiej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Bełchatowie, przy ulicy Szkolnej 10. W szkole funkcjonowały trzy grupy przedszkolne.

 

Dzisiaj

Dnia 1 września 2006 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie. Przedszkole zlokalizowane jest w tym samym miejscu, co wcześniej. Uległ zmianie tylko numer budynku z 10a na 14.
W pierwszym roku funkcjonowania przedszkole było trzyoddziałowe. Zaś od roku szkolnego 2007/2008 do dnia dzisiejszego placówka jest czterooddziałowa.
Dzięki temu przedsięwzięciu możemy podziwiać piękny i nowoczesny obiekt spełniający wszelkie wymogi unijne. Wychowankowie nasi mają zapewnione odpowiednie warunki do zabawy i nauki, pracownicy zaś odpowiednie warunki do pracy.
Obecnie powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 715,52 m2. Pomieszczenia przeznaczone dla dzieci to: trzy sale zajęć dydaktycznych wraz z łazienkami oraz sala rekreacyjna – obecnie zaadoptowana na salę dydaktyczną z powodu dużego zainteresowania przedszkolem. Pomieszczenia ogólnego przeznaczenia to: szatnia, hol, blok żywieniowy, pomieszczenia administracyjne, gospodarcze oraz sanitarne. Placówka przystosowana została do przyjęcia dzieci niepełnosprawnych. Wokół przedszkola rozciąga się duży zielony ogród połączony z ekologicznym placem zabaw na trenie ogrodzonym.
W roku szkolnym 2011/2012 nadane zostało imię Przedszkolu „Bajkowy Zakątek” zgodnie z Uchwałą NR XXIII/189/12 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 26 kwietnia 2012r. Oficjalne uroczystości związane z nadaniem placówce imienia odbyły się 1 czerwca 2012r.