Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja

Ogłoszenie Dyrektora o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2024/2025

Po zakończonej rekrutacji zostało jeszcze 6 wolnych miejsc dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat na rok szkolny 2024/2025. W związku z powyższym od 3 czerwca do 19 sierpnia 2024 r. prowadzimy postępowanie rekrutacyjne uzupełniające do naszego Przedszkola na rok szkolny 2024/2025. 

  • W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez samotnych rodziców, objęte pieczą zastępczą i z rodzin, w których występuje niepełnosprawność.
  • W kolejnym etapie obowiązywać będą kryteria przyjęte przez Radę Miejską w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2017 roku, tj. zatrudnienie obojga rodziców, odległość od Przedszkola (do 3 km) i fakt, że już jedno dziecko uczęszcza do placówki.

Dokumenty rekrutacyjne można również pobrać w budynku Przedszkola.
Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie osobiście, w godzinach pracy Przedszkola. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.

W załączeniu:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie na rok szkolny 2024/2025
  2. Oświadczenie do wniosku osoby samotnie wychowującej dziecko.
  3. Oświadczenie do wniosku dla rodziny wielodzietnej.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

Zgodnie z Zarządzeniem nr 160/2024 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 20 maja 2024r. zmieniającym zarządzenie nr 11/2024 z dnia 8 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2024/2025 wprowadza się następujące zmiany terminów w postępowaniu uzupełniającym:

Lp.

Czynności rekrutacyjne

Termin

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

03.06.2024-19.08.2024

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

20.08.2024-22.08.2024

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 

23.08.2024

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

26.08.2024-28.08.2024

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

29.08.2024