Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rekrutacja


Obecnie nie jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne do przedszkola. Brak wolnych miejsc.Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie z dnia 31.03.2022r.


Informuję, iż zakończona została rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023:

- w dniu 23.03.2022r. nastąpiło upublicznienie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola. Listy były wywieszone przy wejściu do budynku placówki;

- w terminie od 24.03.2022r. do 29.03.2022r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2022/2023 złożyli potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia;

- w dniu 30.03.2022r. podane zostały do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola, które zostały wywieszone przy wejściu do budynku placówki.

Po zakończonej rekrutacji nie ma już wolnych miejsc w naszym przedszkolu dla dzieci na rok szkolny 2022/2023. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające w miesiącu sierpniu nie będzie prowadzone.

Renata Karczewska

Komunikat Dyrektora z dnia 23.03.2022r.Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych, że w dniu 21 marca 2022r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej dzieci na rok szkolny 2022/2023 na wolne miejsca przedszkolne (lista dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych została wywieszona w budynku przedszkola).

W terminie od 24.03.2022r. do 29.03.2022 rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia osobiście w budynku Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek”  w Bełchatowie pisemnego oświadczenia stanowiącego potwierdzenie woli przyjęcia zakwalifikowanego kandydata do naszej placówki na rok szkolny 2022/2023.
Niedotrzymanie terminu skutkuje skreśleniem z listy kandydatów zakwalifikowanych.
Ogłoszenie list kandydatów przyjętych oraz nieprzyjętych nastąpi  w dniu 30.03.2022r.
W załączeniu druk do pobrania i wypełnienia:


OŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PRZEZ RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECKA WOLĘ KORZYSTANIA Z USŁUG PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 8 IM. „BAJKOWY ZAKĄTEK” W BEŁCHATOWIE w roku szkolnym 2022/2023

Druk można również pobrać w budynku Przedszkola.

OGŁOSZENIE
Informujemy, iż od 7 lutego do 16 marca 2022 r. prowadzimy rekrutację do naszego Przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez samotnych rodziców, objęte pieczą zastępczą i z rodzin, w których występuje niepełnosprawność.

W kolejnym etapie obowiązywać będą kryteria przyjęte przez Radę Miejską w Bełchatowie z dnia 23 lutego 2017 roku, tj. zatrudnienie obojga rodziców, odległość od Przedszkola (do 3 km) i fakt, że już jedno dziecko uczęszcza do placówki.

W załączeniu:
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 8 „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie na rok szkolny 2022/2023
Oświadczenia Rodziców
Klauzula informacyjna

UWAGA!!!
Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie osobiście w godzinach pracy Przedszkola. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na wynik rekrutacji.
Biorąc pod uwagę sytuację związaną z trwającą w naszym kraju pandemią  COVID-19 nie przewidujemy organizacji tzw. „Dni otwartych” w placówce.
Będziemy Państwa na bieżąco informować w przypadku jakichkolwiek zmian za pośrednictwem naszej strony internetowej.
Jeżeli sytuacja związana z pandemią COVID-19 będzie stabilna zorganizujemy w miesiącu sierpniu tzw. „Dni adaptacyjne”  dla dzieci przyjętych do Przedszkola na rok szkolny 2022/2023.

Komunikat Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie z dnia 31.01.2022r. o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie informuje, iż liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2022/2023 wynosi: 27.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie na rok szkolny 2022/2023 - zgodnie z Zarządzeniem nr 27/2022 Prezydenta Miasta Bełchatowa z dnia 24 stycznia 2022r. w sprawie określenia terminu prowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Bełchatów na rok szkolny 2022/2023.

LP.

CZYNNOŚCI REKRUTACYJNE

TERMIN W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

TERMIN W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

07.02.2022- 16.03.2022

01.08.2022-19.08.2022

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe.

17.03.2022- 22.03.2022

22.08.2022-23.08.2022

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 

23.03.2022

24.08.2022

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

24.03.2022- 29.03.2022

25.08.2022- 26.08.2022

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30.03.2022

29.08.2022

Ważna informacja dla Rodziców/Opiekunów prawnych!
Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Samorządowego nr8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie prosimy o złożenie „DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 IM. „BAJKOWY ZAKĄTEK” W BEŁCHATOWIE na rok szkolny 2022/2023” w nieprzekraczalnym terminie do 28 stycznia 2022r. Deklarację można pobrać od wychowawców lub ze strony internetowej Przedszkola - zakładka "Rekrutacja".

Renata Karczewska – dyrektor

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR „BAJKOWY ZAKĄTEK” W BEŁCHATOWIEna rok szkolny 2022/2023