KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja


Przedszkole nie prowadzi rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

KOMUNIKAT DYREKTORA!

Informuję, iż w holu Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek”

w dniu 31 sierpnia 2020r. wywieszona zostanie lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do placówki na  rok szkolny 2020/2021 biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Renata KarczewskaOGŁOSZENIE !!

Informuję, iż w holu Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek”

w dniu 26 sierpnia 2020r. wywieszone zostały listy kandydatów zakwalifikowanych   i niezakwalifikowanych do placówki na  rok szkolny 2020/2021

biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym.

Jednocześnie proszę Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” na rok szkolny 2020/2021 o zgłaszanie się

do placówki w celu wypełnienia oświadczenia potwierdzającego wolę korzystania  z usług Przedszkola w terminie od 27 do 28 sierpnia 2020r.

 

                    Renata Karczewska – dyrektor

 

W załączeniu:

 1. Wzór do pobrania Oświadczenia woli rodziców/opiekunów prawnych

 

Komunikat Dyrektora

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Samorządowego nr 8 im„Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie

 

Na podstawie Ustawy Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245 oraz z 2017r. poz. 2203) oraz Zarządzenia Nr 3/07/2020 z dnia 15.07.2020r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 w Bełchatowie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych niezakwalifikowanych w kolejności alfabetycznej

 

Lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH
uszeregowana w kolejności alfabetycznej:

 

Rocznik 2018

 1. Gębarowski Mikołaj, Michał
 2. Grzesiczak Szymon

 

Rocznik 2017

 1. Bauer Jakub
 2. Wojsa Zoja

     

Rocznik 2016

 1. Jeż Oliwia, Barbara
 2. Zaworski Leon

 

Rocznik 2015

 1. Walenczak Krystian

 

Lista kandydatów NIEZAKWALIFIKOWANYCH – brak  

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu wynosi - 0

 

Minimalna liczba punktów uprawniająca do przyjęcia kandydata do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie to 2 pkt.

 

Bełchatów dn. 25.08.2020r.    

 

--------------- Elżbieta Haładaj -------------------------

podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

Data podania informacji do wiadomości publicznej: 26.08.2020r.

 

------------ Elżbieta Haładaj -------------------

(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

W terminie od 27.08.2020r. do 28.08.2020r.

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia stanowiącego potwierdzenie woli przyjęcia zakwalifikowanego kandydata do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie


Komunikat

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8
im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie
z dnia 08.07.2020r.
o liczbie wolnych miejsc dla dzieci na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie informuje, iż liczba wolnych miejsc dla dzieci na rok szkolny 2020/2021 wynosi: 5
W związku z powyższym w naszej placówce odbędzie się postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

Terminy postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

03.08.2020-21.08.2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,  w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

 

24.08.2020-25.08.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

26.08.2020

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

27.08.2020 -28.08.2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

31.08.2020


Dokumenty rekrutacyjne można pobrać ze strony internetowej naszego przedszkola lub na miejscu w placówce.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola Samorządowego nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021

2. Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci - rekrutacja (dokument drukujemy w dwóch egzemplarzach - oddzielnie dla każdego z rodziców/opiekunów)
Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci - rekrutacja

3. Oświadczenie dla celów przeprowadzenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie
Oświadczenie dla celów przeprowadzenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie

4. Oświadczenie - wielodzietność rodziny
Oświadczenie - wielodzietność rodziny

5. Oświadczenie - samotne wychowanie dziecka
Oświadczenie - samotne wychowanie dziecka

6. Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola Samorządowego nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie w roku szkolnym 2020/2021(dołączoną do dokumentu zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej drukujemy dla każdej osoby, którą upoważniamy do odbioru dziecka)
Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola Samorządowego nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie w roku szkolnym 2020/20201Komunikat Dyrektora


Pragnę poinformować, że zakończone zostało postępowanie rekrutacyjne do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.
•w dniu 6.04.2020r. nastąpiło upublicznienie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do placówki. Listy były dostępne na stronie internetowej przedszkola.
•w terminie od 07 do 09.04.2020r. rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 złożyli potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola w postaci pisemnego oświadczenia, które było dostępne na stronie internetowej placówki.
•w terminie od 10 do 21.04.2020r. podane zostały do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola oraz informacja o liczbie wolnych miejsc do placówki.

 Lista kandydatów przyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym
na rok szkolny 2020/2021

do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie 

uszeregowana w kolejności alfabetycznej:

Rocznik 2017

 1. Blada Kornelia, Maria
 2. Ciupa Kacpe
 3. Figa Julia, Magdalena
 4. Figlus Nadia, Izabela
 5. Gogiel Natalia
 6. Kaczmarek Aniela
 7. Kamiński Jan
 8. Kępa Kamil, Mariusz
 9. Kluf Zuzanna
 10. Krzeszowiak Pola
 11. Orlik Ikar, Adam
 12. Pijanowski Adam, Andrzej
 13. Rutkowska Hanna
 14. Siewierski Dawid, Wojciech
 15. Skarzyńska Pola
 16. Stasiak Igor
 17. Szczepocki Leon
 18. Szymanowska Maria, Urszula
 19. Telążka Julia
 20. Trepka Natalia, Wiktoria
 21. Wrońska Ida
 22. Wszelaka Wiktoria, Łucja
 23. Wywiał Nikola

Rocznik 2016

1.Seremak Marcel

Rocznik 2015

1.Ciania Miłosz

 

                                 Lista kandydatów nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021
                   do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek”
w Bełchatowie

Rocznik 2018

 1. Gębarowski Mikołaj, Michał
 2. Grzesiczak Szymon
 3. Macugowski Krzysztof, Michał

Rocznik 2015

 1.Matusiak Natan

 

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu wynosi   5

Data podania informacji do wiadomości publicznej: 10.04.2020r.

________Elżbieta Haładaj____________________

(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

Lista kandydatów ZAKWALIFIKOWANYCH
do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie 
uszeregowana

w kolejności alfabetycznej:

Rocznik 2017

 1. Blada Kornelia, Maria
 2. Ciupa Kacper
 3. Figa Julia, Magdalena
 4. Figlus Nadia, Izabela
 5. Gogiel Natalia
 6. Kaczmarek Aniela
 7. Kamiński Jan
 8. Kępa Kamil, Mariusz
 9. Kluf Zuzanna
 10. Krzeszowiak Pola
 11. Orlik Ikar, Adam
 12. PijanowskiAdam, Andrzej
 13. Rutkowska Hanna
 14. Siewierski Dawid, Wojciech
 15. Skarżyńska Pola
 16. Stasiak Igor
 17. Szczepocki Leon
 18. Szymanowska Maria, Urszula
 19. Telążka Julia
 20. Trepka Natalia, Wiktoria
 21. Wrońska Ida
 22. Wszelaka Wiktoria, Łucja
 23. Wywiał Nikola

 

Rocznik 2016

1.Seremak Marcel

 

Rocznik 2015

1.Ciania Miłosz

 

Lista kandydatów NIEZAKWALIFIKOWANYCH

Rocznik 2018

 1. Gębarowski Mikołaj, Michał
 2. Grzesiczak Szymon
 3. Macugowski Krzysztof, Michał

 

Rocznik 2015

 1.Matusiak Natan

 

Liczba wolnych miejsc w przedszkolu wynosi   5

 

Data podania informacji do wiadomości publicznej: 06.04.2020r.

 

________Elżbieta Haładaj____________________

(podpis przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej)

 

W terminie od 07.04.2020r. do 09.04.2020r.

Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia stanowiącego potwierdzenie woli przyjęcia zakwalifikowanego kandydata do Przedszkola Samorządowego nr 8

im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie.

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną prosimy o przysyłanie skanów wypełnionych oświadczeń stanowiących potwierdzenie woli przyjęć zakwalifikowanych kandydatów do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie  

na podany adres e-mail – ps8@belchatow.pl

Nie dotrzymanie  wskazanego terminu skutkuje skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.

W dniu 10.04.2020r. na stronnie internetowej przedszkola zostanie zamieszczona  lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

W załączeniu  do pobrania:

 1. Oświadczenie woli rodziców/opiekunów prawnych

 

Drodzy Rodzice !!!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną decyzją Pani Prezydent Miasta Bełchatowa okres rekrutacji do naszego przedszkola, tj.  składania wniosków wraz z dokumentami zostaje przedłużony  do dnia 31 marca 2020r.

 


 

Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin  w postępowaniu               rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

07.02.2020-31.03.2020

 

03.08.2020-21.08.2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

 

01.04.2020-03.04.2020

 

24.08.2020-25.08.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

06.04.2020

 

26.08.2020

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

07.04.2020 -09.04.2020

27.08.2020 -28.08.2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

10.04.2020

 

31.08.2020

 


 

Dokumenty rekrutacyjne


Dokumenty rekrutacyjne:

1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021
Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021

2. Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci - rekrutacja (
dokument drukujemy w dwóch egzemplarzach - oddzielnie dla każdego z rodziców/opiekunów)
Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci - rekrutacja

3.
Oświadczenie dla celów przeprowadzenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie
Oświadczenie dla celów przeprowadzenia drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie

4. Oświadczenie - wielodzietność rodziny
Oświadczenie - wielodzietność rodziny

5. Oświadczenie - samotne wychowanie dziecka
Oświadczenie - samotne wychowanie dziecka

6. Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola Samorządowego nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie w roku szkolnym 2020/2021(
dołączoną do dokumentu zgodę na przetwarzanie danych osobowych osoby upoważnionej  drukujemy dla każdej osoby, którą upoważniamy do odbioru dziecka)
Upoważnienie do odbioru dziecka z Przedszkola Samorządowego nr 8 im. "Bajkowy Zakątek" w Bełchatowie w roku szkolnym 2020/2021


 

Komunikat

Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 8
im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie
z dnia 28.01.2020r.
o liczbie wolnych miejsc na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor  Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie informuje, iż liczba wolnych miejsc na rok szkolny 2020/2021 wynosi: 28

Bełchatów, dnia 28.01.2020r.


OGŁOSZENIE

Rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających obecnie do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie prosimy o złożenie

„DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO W PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 8 IM. „BAJKOWY ZAKĄTEK” W BEŁCHATOWIE na rok szkolny 2020/2021”

w nieprzekraczalnym terminie do 24 stycznia 2020r.
Deklaracje można pobrać u nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych lub na stronie internetowej naszego Przedszkola.
Brak złożenia wypełnionej deklaracji w wyznaczonym terminie
jest jednoznaczny z rezygnacją z miejsca w naszym przedszkolu od dnia 1 września 2020 roku.


Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego  do Przedszkola Samorządowego nr 8 im. „Bajkowy Zakątek”
w Bełchatowie na rok szkolny 2020/2021

L.p.

Czynności rekrutacyjne

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

07.02.2020-16.03.2020

 

03.08.2020-21.08.2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo Oświatowe

 

17.03.2020-19.03.2020

 

24.08.2020-25.08.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych

 

20.03.2020

 

26.08.2020

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23.03.2020 -27.03.2020

27.08.2020 -28.08.2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

 

30.03.2020

 

31.08.2020