KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Programy/projekty

Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli z dnia 14 lutego 2017r. (Dz. U. z dnia 24 lutego 2017 r., poz. 356).

W roku szkolnym 2020/2021 pracujemy w oparciu o program edukacji przedszkolnej pn. "Program wychowania przedszkolnego" wydawnictwa MAC autorstwa Wiesławy Żaby - Żabińskiej, Wioletty Majewskiej i Renaty Paździo oraz Zestawie Programów Przedszkola Samorządowego nr 8.

Programy własne:
 • "Z matematyką za pan brat ” - program z zakresu edukacji matematycznej.
 • "Mówić pięknie... potrafię i chcę poznawać świat i ludzi za pomocą języka" - program pracy logopedycznej w przedszkolu
 • „Zaczarowane bajki – klucz do dziecięcych serc” - program z zakresu bajkoterapii
 • "Prawidłowa postawa to podstawa" - program z zakresu gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
 • "Mały Artysta" - program z zakresu edukacji plastycznej
 • "Mały szachista" - program do nauczania gry w szachy
 • "Wesoła gimnastyka buzi i języka" - program z zakresu profilaktyki logopedycznej
Programy autorskie:
 •  „Mali Przyjaciele Ziemi" - program ekologiczny
 • „One, two, three… play, sing and speak like   me!” - „Jeden, dwa trzy… baw się, śpiewaj i mów jak ja” - program nauczania języka angielskiego
 • Program Wychowawczo-profilaktyczny
 • „Z uśmiechem do przedszkola” - program adaptacyjny
 • "Dziecko to mały artysta - zabawy kolorem, dźwiękiem i słowem" - program innowacyjny
 • "Rodzic partnerem przedszkola" - program współpracy z rodzicami

 Wszystkie wymienione programy znajdują się w gabinecie dyrektora oraz w pokoju nauczycielskim.

Projekty:
 • Klub Czytających Motyli "Bajkowego Zakątka" -  w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej "Cała Polska Czyta Dzieciom"
 • "Mały miś w świecie wielkiej literatury" - projekt ogólnopolski propagujący zainteresowania czytelnicze
 • "Piękna nasza Polska cała" - Międzynarodowy projekt edukacyjny, którego celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych i uwrażliwianie na piękno, folklor oraz tradycje Polski
 • "W drogę z przyjacielem" - Ogólnopolski Projekt Edukacyjny
 •  "Magiczna moc bajek" - międzynarodowy projekt czytelniczy czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni
 • "Kodowanie na dywanie" - VI edycja Ogólnopolskiego  Programu " Uczymy dzieci programować."

Od wielu lat placówka nasza bardzo aktywnie realizuje treści z zakresu edukacji ekologicznej mając na celu kształtowanie wśród dzieci i ich rodziców właściwych postaw wobec środowiska. Trudno jest jednak uczyć przyrody tylko i wyłącznie za   pomocą książek, czy eksponatów w sali przedszkolnej. Pokazywanie roślin, zwierząt na rysunku, czy nawet na filmie nie zawsze wystarczy. O wiele większe walory edukacyjne,  a jednocześnie wychowawcze mają zajęcia w terenie. Dziecko najlepiej poznaje przyrodę poprzez działanie, pracę, czy też doświadczenie. Odkrywając samodzielnie tajemnice przyrody gromadzi nowe doświadczenia i angażuje się emocjonalnie. Wiedza zdobyta w ten sposób jest pełniejsza  i trwalsza. Chcąc poszerzyć ofertę zajęć proekologicznych  placówka nasza wzięła udział w konkursie ogłoszonym przez WFOŚiGW w Łodzi z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn. „Edukacja  Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018” i otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na realizację zadania pod nazwą:

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolak w świecie żywiołów” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie
- całkowity koszt zadania –15 000,00 zł
- dotacja – 12.750,00zł z WFOŚiGW w Łodzi
- wkład własny – 2 250 00 zł otrzymany od Prezydenta Miasta Bełchatowa
- termin realizacji zadania - 02.10.2017r. – 20.06.2018r.

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Przedszkolak w świecie żywiołów” realizowany w Przedszkolu Samorządowym nr 8 im. „Bajkowy Zakątek” w Bełchatowie jest przeznaczony dla wychowanków placówki, ich rodziców oraz nauczycieli. Celem programu jest zbliżenie dziecka do świata przyrody,  zapoznanie ze znaczeniem powietrza, wody, ogniai ziemi dla życia roślin, zwierząt i ludzi, wykształcenie nawyków dbania o środowisko lokalne, kształtowanie mądrego i umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą, rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi, podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci. Realizacja zadań wynikających z programu obejmuje ważne dla Miasta Bełchatowa problemy proekologiczne związane z emisją pyłów i ich wpływem na stan wód, gleby, roślin i zwierząt. Zaplanowane działania w programie angażują inne placówki przedszkolne z terenu Miasta Bełchatowa, np. w międzyprzedszkolnymkonkursie plastycznym pod hasłem „Żywioły wokół nas” przeznaczonym dla dzieci 5,6-letnich. Ponadto środki finansowe zaplanowane na realizację projektu zostaną przeznaczone na opłacenie biletów wstępu, przewozu dzieci autokarami w trakcie wycieczek krajoznawczych, np. do Ośrodka Działań Ekologicznych „Źródła” w Łodzi na warsztaty terenowe „Oczyśćmy atmosferę”, do PGE Giganty Mocy w Bełchatowie na zwiedzanie Interaktywnej Ekspozycji PGE Giganty Mocy oraz warsztaty edukacyjne „Eko-przygoda z Woltusiem”;zakup nagród dla uczestników konkursów literackich, np. „Wietrzne bajanie, czyli bajeczki o wietrze” czy „Wodne wierszykowanie”;organizację warsztatów stacjonarnych dla dzieci, np. zajęcia edukacyjne pn. „Zanieczyszczenia powietrza”, warsztaty edukacyjne pn. „Ekolodzy na tropie” czy warsztaty edukacyjne pn. „Eksperymenty z pogodą”, a także zakup ekologicznych pomocy dydaktycznych związanych tematycznie z realizacją głównych celów programu.

Projekt ekologiczny „Przedszkolak w świecie żywiołów”- to tylko jeden ze sposobów na zdrowe środowisko. Przedszkole nasze zamierza dalej kontynuować działania ekologiczne, bowiem  uważamy, iż edukacja ekologiczna wśród przedszkolaków jest bardzo ważna. To właśnie zjawiska przyrodnicze wywołują   u dzieci pasję poznawczą i badawczą. Kontakt z przyrodą pobudza ich zainteresowania światem ożywionym   i nieożywionym, ćwiczy spostrzegawczość, uwagę, wyrabia zmysł obserwacji, rozwija sprawność myślenia   i mowy, pozwala kształtować u dzieci proekologiczne postawy. Poza tym wszelkie działania związane z ekologią realizowane w naszym przedszkolu wzbogacają ofertę edukacyjną placówki.